baner

Stowarzyszenie prowadzi ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami, prowadzonymi przez jego członków.

EKOTECHLAB

www.ekotechlab.pl
INSPECTED

www.inspected.pl
JACHTOWI

www.inspektorzyjachtowi.pl/
 • analizy chemiczne
 • projektowanie i produkcja
 • prace badawczo - rozwojowe
 • szkolenia
 • likwidacja szkód komunikacyjnych, majątkowych i towarowych
 • oceny techniczne oraz wyceny maszyn i urządzeń
 • kontrole ilościowe oraz jakościowe towarów
 • rzeczoznawstwo towarowe
 • inspekcje i przeglądy technicznych jachtów
 • wyceny jachtów, form i osprzętu
 • ekspertyzy/orzeczenia powypadkowe
 • pomiary rejestracyjne jachtów
 • nadzory nad budową, odbudową i przebudową jachtów
© ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW I BIEGŁYCH SĄDOWYCH POMORZA 2018.