baner

Stowarzyszenie prowadzi ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami, prowadzonymi przez jego członków.

EKOTECHLAB

www.ekotechlab.pl
INSPECTED

www.inspected.pl
  • analizy chemiczne
  • projektowanie i produkcja
  • prace badawczo - rozwojowe
  • szkolenia
  • likwidacja szkód komunikacyjnych, majątkowych i towarowych
  • oceny techniczne oraz wyceny maszun i urządzeń
  • kontrole ilościowe oraz jakościowe towarów
  • rzeczoznawstwo towarowe
  • przeglądy, pomiary oraz projektowanie jachtów
© ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW I BIEGŁYCH SĄDOWYCH POMORZA 2018.